Tổ Chức

Tổ chức nhà trường:

1. Chi bộ:

Bí thư: Hồ Tiến Sỹ

Phó Bí thư: Đoàn Thị Lan

UV BCH: Trần Quốc Việt

2. Nhà trường:

Hiệu trưởng: Hồ Tiến Sỹ (ĐT: 0916034626)

Phó Hiệu trưởng: Đoàn Thị Lan (ĐT: 0948755357)

3. Công đoàn:

Chủ tịch: Đoàn Thị Lan

UV BCH: Trần Quốc Việt

UV BCH: Võ Thị Hà

4. Đoàn-Đội:

Bí thư Chi đoàn: Nguyễn Thanh Hải (ĐT: 0916996690)

Tổng PT Đội: Đoàn Thị Tú Nga (ĐT: 0947725297)

5. Tổ Văn phòng:

Tổ trưởng: Hoàng Thị Hằng (ĐT: 0917455598)

Tổ phó: Phạm Thị Thanh Vân (ĐT: 0918865217)

6. Tổ KHTN:

Tổ trưởng: Trần Quốc Việt (ĐT: 0782737143)

Tổ phó: Lê Thị Thanh Thúy (ĐT: 0847019308)

7. Tổ KHXH:

Tổ trưởng: Dương Quang Đăng (ĐT: 0911327558)

Tổ phó: Hà Thị Lan Phương (ĐT: 0919704850)