CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 5

Tháng Chín 18, 2020 9:25 sáng

            Thực hiện Công điện của Sở GD&ĐT, chỉ đạo của Phòng GD&ĐT và UBND xã, bắt đầu từ chiều thứ 5 (17/9) toàn trường nghỉ học để tập trung cho công tác phòng chống bão số 5. Toàn thể HĐSP đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch và phân công của Lãnh đạo và Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão nhà trường. Mọi công việc hoàn tất vào cuối buổi chiều cùng ngày.

1-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 2-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 3-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 4-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 5-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 6-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 7-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 8-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 10-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 11-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5 12-THCS Quảng Tiên-Phòng chống bão số 5