Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

Tháng Mười 9, 2017 4:05 chiều
PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN

TRƯỜNG THCS QUẢNG TIÊN

Số:       /KH-THCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM                   

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
     Quảng Tiên,  ngày 06 tháng 10  năm 2017 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017

 

             Thực hiện Kế hoạch số 896/KH-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của UBND thị xã Ba Đồn và Công văn số 260/CV-PGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2017 của Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017, trường THCS Quảng Tiên xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

– Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập suốt đời và xây dựng XHHT để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh nhận thức được ý nghĩa của việc học tập đối với việc hoàn thiện nhân cách phát triển bản thân và tính cấp thiết của việc cập nhật, tiếp thu, vận dụng những tri thức mới vào sản xuất và các hoạt động trong xã hội nhằm tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống;

– Việc tổ chức tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhằm thu hút được sự quan tâm và tham gia tích cực của ngành, các tổ chức, đoàn thể, các lực lượng xã hội và đông đảo phụ huynh, học sinh trong địa bàn trường; qua đó khuyến khích người dân chủ động học thường xuyên, liên tục và suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập.

II. Nội dung hoạt động.

 1. Chủ đề Tuần lễ:
  “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”
 2. Thời gian tổ chức, thành phần, địa điểm:

2.1. Thời gian:

– Từ ngày 09/10 đến hết ngày 15/10/2017.

– Lễ khai mạc: Lúc 07 giờ 00 ngày 10/10/2017.

– Tổng kết ngày 15/10/2017.

2.2. Thành phần dự lễ khai mạc:

– Đại biểu: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, các cơ quan, các tổ chức xã hội có liên quan.

– Toàn thể CB-GV- CNV và HS toàn trường.

2.3. Địa điểm: Trường THCS Quảng Tiên

III. Nội dung các hoạt động diễn ra trong Tuần lễ.

 1. Tổ chức các hoạt động trong Tuần lễ:

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng trường: “Học tập để phát triển Quê hương đất nước”

+ Tổ chức phát thanh trên hệ thống phát thanh của trường về mục đích, ý nghĩa của việc học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, xây dựng xã hội học tập; viết tin bài về các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2017.

+ Giới thiệu về sách và các tài liệu hữu ích tại thư viện, website của nhà trường nhằm chia xẻ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tìm đọc.

+ Đổi mới hình thức hoạt động của thư viện, tổ chức các hoạt động như triển lãm sách, nói chuyện chuyên đề giới thiệu sách… nhằm thu hút người đọc đến đọc sách, báo, truy nhập internet. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện, xây dựng, thu thập và tổ chức các nguồn tài nguyện điện tử hữu ích (sách, báo điện tử, …) tài liệu trực tuyến và tài liệu số để phục vụ hiệu quả nhu cầu khai thác thông tin trong môi trường số.

+ Khuyến khích giáo viên, học sinh tham gia cộng đồng/câu lạc bộ đọc sách Online bằng cách tạo các trang facebook hay Blogs của thư viện nhà trường để học sinh và giáo viên trao đổi về những cuốn sách hay.

+ Phối hợp với Hội khuyến học, các tổ chức, cá nhân để tổ chức tặng sách cho thư viện; tặng sách, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích cao trong học tập…

+ Tổ chức Hội thảo có sự tham gia của phụ huynh và học sinh về vai trò của việc tự học, việc đọc sách, lựa chọn sách phù hợp với tâm lý lứa tuổi và mục tiêu giáo dục.

+ Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự học, tự đọc, tự nghiên cứu sách, tài liệu để có kiến thức, kĩ năng, phát triến tư duy đáp ứng theo mục tiêu dạy học.

+ Tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

 1. Chương trình tổ chức trong ngày khai mạc

1) Đón tiếp đại biểu;

2) Văn nghệ chào mừng;

3) Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

4) Diễn văn Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017;

5) Phát biểu của lãnh đạo địa phương;

6) Phát biểu của Hội khuyến học xã;

7) Phát biểu hưởng ứng Tuần lễ của học sinh;

8) Gửi Thông điệp Học tập suốt đời (Thả bóng bay có mang Thông điệp của chủ đề)

9) Bế mạc.

IV. Phân công nhiệm vụ

 1. Tham mưu xây dựng kế hoạch Tuần lễ: Đ/c Lan và đ/c Tuyết
 2. Dẫn chương trình Khai mạc: Đ/c Lan
 3. Chuẩn bị diễn văn Khai mạc và bài phát biểu của lãnh đạo đại phương: Đ/c Sỹ.
 4. Chuẩn bị văn nghệ chào mừng và bài phát biểu của học sinh: Đ/c Nga
 5. Treo băng rôn, trang trí: Toàn bộ giáo viên nam.
 6. Chuẩn bị bàn ghế cho lế khai mạc: Chi đoàn (Đ/c Hải)
 7. Viết giấy mời, tiếp khách: Tổ Văn phòng
 8. Xây dựng kế hoạch giới thiệu sách, phát động tuần lễ đọc sách, sắp xếp, bố trí phòng thư viện thoáng mát, sạch đẹp: Đ/c Tuyết
 9. Chụp hình, ghi nhận lại buổi khai mạc và các hoạt động của Thư viện trong tuần hưởng ứng, chọn lọc hình ảnh để báo cáo về Phòng và đăng lên website của trường: Đ/c Tuyết, đ/c Hải, đ/c Nga
 10. Các đồng chí GVCN có trách nhiệm hướng dẫn cho các học sinh của lớp tham gia đầy đủ trong buổi lễ. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên phối kết hợp hỗ trợ để lễ khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017 được thành công tốt đẹp.                V. Kinh phí thực hiện: Trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên của nhà trường                                                           VI. Thông tin báo cáo

– Lên Kế hoạch tổ chức Tuần lễ đăng trên trang Web của trường trước 3 ngày Tuần lễ diễn ra

– Kết thúc Tuần lễ, đ/c Lan, đ/c Tuyết tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện (kèm theo một số hình ảnh tiêu biếu về các hoạt động liên quan đến việc tổ chức Tuần lễ tại trường) gửi về Phòng GD&ĐT bản dấu đỏ và bản mềm theo địa chỉ email: ntly_bd@quangbinh.edu.vn trước ngày 16/10/2017.

Trên đây là kế họach “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời 2017”.  Đề nghị các bộ phận, tổ chuyên môn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện.                                                                                        

                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                              Hồ Tiến Sỹ