Liên hệ

Trường  THCS Quảng Tiên

Địa chỉ: Xã Quảng Tiên – TX Ba Đồn – Tỉnh Quảng Bình
Hiệu Trưởng: Hồ Tiến Sỹ
Điện thoại: 0232.718.505 (0916.034.626)

 Email: thcsquangtien_bd@quangbinh.edu.vn